glavno vodilo našega biroja

Največjo pozornost posvečamo naročniku in njegovim željam, saj lahko le skupaj prek skic in idejnih zasnov pridemo do najboljšega rezultata.

bav arhitekti smo dinamična ekipa in veselimo se vsakega novega izziva. Naši začetki segajo v leto 2008, ko smo kot Biro Ars Vita začeli nabirati strokovne izkušnje. Delovanje podjetja sloni na dobrem sodelovanju med stranko in nami. Glavno vodilo pri delu je iskanje najboljših mogočih rešitev ter spoštovanje arhitekturne tradicije in naravnega okolja. Velik poudarek dajemo tudi energetski učinkovitosti in iskanju optimalnih konceptov ter funkcionalnih in seveda estetskih rešitev za vsakega posameznika.

celovit pristop

Snovanje se začne z umestitvijo arhitekture v prostor, idejnimi skicami in prostorskimi simulacijami, sledi urejanje celotne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi – vključno z nadzorom. Zaključek predstavlja celovita rešitev interjerja s premišljeno ureditvijo okolice.

vsa področja projektiranja in arhitekture

Ekipo sestavljamo arhitekti, krajinski arhitekti in gradbeniki. Prav to nam omogoča, da se vsakega projekta lotimo celovito.

bav arhitekti

Martin Žagar

direktor in ustanovitelj

Matevž Žagar

arhitekt

Janja Ota

krajinska arhitektka

Tomislav Žagar

arhitekt in ustanovitelj

Marko Arlič

statik

Mateja Pirman Prhne

abs. arhitekture

Polona Senčar Otoničar

arhitektka