pomoč pri iskanju virov za izvedbo projekta

Pravnim osebam uredimo pripravo razpisne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev in  poiščemo možnosti ugodnega financiranja.

Nepovratna sredstva

Priprava celotne razpisne dokumentacije za nepovratna sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo prehrano, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT agencije, Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalno razvojnega sklada ter drugih institucij.

•  priprava poslovnih načrtov, finančnih  projekcij

•  priprava vložnih obrazcev

•  priprava zahtevkov za refundacijo

•  priprava poročil

 

financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala preko ugodnih posojil Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalno razvojnega sklada, SID banke ter drugih institucij.

• iskanje najugodnejšega vira financiranja

• priprava poslovnih načrtov, finančnih projekcij

• priprava vložnih obrazcev

• priprava zahtevkov za refundacijo

• priprava poročil

• priprava dokumentacije za potrebe bank ali leasing hiš